Kontakt

Kontakt

office@euro-kontrakt.eu

Masz jakieś pytania? Zadzwoń do nas lub napisz maila

office@euro-kontrakt.eu

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

      Contact with us!

      I consent to the processing of my personal data for the purposes of the recruitment process (in accordance with the Act of 29.08.1997 on the Protection of Personal Data; consolidated text: Journal of Laws of 2016, item 922).