500 plus – jakie zmiany w programie w 2021 roku?

Rodzina 500 plus to program, który wspiera finansowo miliony polskich rodzin z dziećmi. Już od kilku lat funkcjonowania programu, szczególnie na przełomie roku, mnożą się pytania, czy nastąpią zmiany w wypłacaniu świadczenia i komu będzie przysługiwało? W tym roku narodziły się nowe wątpliwości, mianowicie czy bieżąca, trudna sytuacja gospodarcza kraju, spowoduje obniżenie wysokości pomocy? A może kryzys związany z pandemią wpłynie na waloryzację 500 plus?

Likwidacja 500 plus? Co dalej z programem?

Ostatnio w Internecie czytamy o likwidacji programu Rodzina 500 plus. 1 stycznia 2021 ze względu na kryzys gospodarczy wywołany pandemią Koronawirusa, wypłaty 500+ mają zostać wstrzymane, a rząd wdroży alternatywny system pomocy, polegający na wprowadzeniu ulg podatkowych. Informacja ta jest fałszywa. Jak podaje Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej środki finansowe na świadczenie 500 plus na rok 2021 są już zabezpieczone.

Jakie zmiany w programie w 2021 roku?

Od 2016 roku czyli od początku działania świadczenia obserwujemy jedną znaczącą zmianę. Początkowo świadczenia wypłacano tym, którzy posiadali więcej niż jedno dziecko. Wyjątek stanowiły rodziny, których dochody nie przekraczały  800 zł netto lub 1200 zł w przypadku posiadania niepełnosprawnego dziecka. W 2019 roku nastąpiła zmiana i 500 plus zaczęło obowiązywać na każde dziecko, wykluczając kryterium dochodowe.

Niezależnie od aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, ogólne zasadny programu Rodzina 500 plus, także w 2021 pozostają bez zmian. Świadczenie nadal przysługiwać będzie dzieciom do 18 r.ż. bez względu na wysokość dochodów ich rodziców bądź opiekunów prawnych.

Czy zwiększy się kwota świadczenia?

Niektóre środowiska alarmują, że siła nabywcza złotówki od czasu wprowadzenia 500 plus znacząco się zmniejszyła. Wzrosły ceny artykułów spożywczych, opłaty za media i niemal wszystkie typy usług. Beneficjenci  świadczenia skarżą się, że na początku funkcjonowania programu mogli nabyć o wiele więcej dóbr i usług niż w tym momencie. W wielu środowiskach nasuwa się pytanie, czy nie czas na zwiększenie świadczenia? Zwłaszcza teraz, gdy sytuacja finansowa wielu polskich rodzin, dotkniętych przez obostrzenia dotyczące COVID, znacząco się pogorszyła.

Rząd ucina dyskusję na ten temat twierdząc, że nie przewiduje zmiany wysokości stawki pomocy.

Świadczenie 500 plus. Będą zmiany w 2021 roku.

Wysokość i warunki  programu Rodzina 500 plus w 2021 roku nie zmienią się. Natomiast znaczące zmiany nastąpią w terminie składania wniosków. W 2021 roku obowiązywać będą nowe okresy rozliczeniowe – od 1 czerwca do 31 maja następnego roku, podczas kiedy w ubiegłych latach rodzice składali wniosek jednorazowo, i był on automatycznie przedłużany na kolejne lata. W 2021 roku świadczenie 500 plus będzie przyznawane tylko po ponownym złożeniu wniosku. Wnioski można będzie składać zarówno drogą elektroniczna (od 1 lutego 2021 roku przez platformę ePUAP, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), jak i w formie papierowej – od 1 marca 2021 roku w urzędach.

Warto pamiętać, że termin wypłaty środków w ramach świadczenia 500 plus, będzie zależał od daty złożenia wniosku. Jeżeli złożymy wniosek w terminie:

  • do 30 kwietnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
  • od 1 maja do 31 maja 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.
  • a od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.
  • natomiast od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r.
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.

 

Przeczytaj także:

https://www.euro-kontrakt.eu/pl/od-dzisiaj-zakaz-lotow-z-wielkiej-brytanii-do-polski-covid-dzieli-nas-coraz-bardziej/

 

https://www.euro-kontrakt.eu/pl/regiony-w-niemczech-w-ktorych-zarabia-sie-najlepiej/

 

    Skontaktuj się z nami!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).