Konflikt w pracy – jak łagodzić kryzysy w zespole.

Robisz wszystko, by zapewnić swoim pracownikom komfortowe warunki pracy - wynagrodzenie na zadowalającym poziomie, przestrzeń, zespół, w którym aż miło się pracuje i realizuje wspólne cele. Jednego nie możesz zapewnić – że nie dojdzie do sytuacji konfliktowych. Do największych konfliktów dochodzi w kryzysie, a nie w atmosferze jednomyślności i wzajemnej adoracji. Jednak, pamiętać należy, że konflikty w pracy to norma, a nie dowód złej współpracy. Znaczące natomiast jest to, jak do konfliktów podchodzą pracownicy i ich szef oraz jak je rozwiązują. Poznaj najważniejsze wskazówki, dzięki którym nauczysz się panować nad kryzysami w zespole oraz im zapobiegać.

1.     Unikanie konfliktów w zespole za wszelką cenę jest wręcz niewskazane.

Należy pamiętać, że zgoda nie zawsze buduje. Nawet w odniesieniu do związków partnerskich mówi się, że każdy dobry związek powinien przejść kryzys, by stać się jeszcze stabilniejszy.

Szukanie kompromisu stało się wyznacznikiem dobrej atmosfery w pracy, a za firmy-wzorce uważa się te przedsiębiorstwa, w których nie ma konfliktów. Tyle, że nie da się uniknąć wszelkich sporów, a przede wszystkim absolutnie nie jest to pożądane. W relacji pracownik – szef bądź pracownik – pracownik często obserwuje się udawanie, że konflikt nie istnieje. Taka strategia powoduje jedynie rozciągnięcie konfliktu w czasie, a nie rozwiązanie takiego.

2.      Gdy dochodzi do sytuacji konfliktowej, należy właściwie zdefiniować przyczynę konfliktu w pracy.

Przyczyn konfliktu w pracy jest wiele. Wśród nich należy wymienić:

  • sprzeczne interesy – konflikt interesów, to brak możliwości zrealizowania swoich potrzeb lub osiągnięcia wyznaczonych celów. To jeden z najpopularniejszych powodów konfliktów między pracownikami.
  • Różne potrzeby oraz plany – każdy pracownik ma swoje własne potrzeby oraz plany, które często okazują się rozbieżne z potrzebami innych pracowników.
  • Zależność od innej osoby – np. zależność na linii przełożony – pracownik. Pamiętaj, że im ta zależność jest silniejsza, tym bardziej intensywne emocje jej towarzyszą.
  • Różnice osobowościowe – odmienne wartości, potrzeby czy cele, utrudniają budowanie i utrzymywanie konstruktywnej relacji między różniącymi się od siebie osobami.
  • Trudności w komunikowaniu się – to nie wystraczające umiejętności komunikacyjne, np. niewłaściwe przekazywanie informacji zwrotnych czy konstruktywnej krytyki.

 

3.      Jako szef, miej świadomość następstw, jakie niosą ze sobą konflikty w pracy.

Rotacja pracowników

Jedną z podstawowych przyczyn zmiany pracy jest właśnie konflikt w pracy i brak perspektyw na rozwiązanie sytuacji konfliktowej. Pracownik, by efektywnie wykonywać swoje zadania potrzebuje stabilnej atmosfery. W przeciwnym razie trudno jest mu skoncentrować się na powierzanych mu zadaniach, spada jego motywacja i wydajność.

Zwiększona liczba zwolnień chorobowych

W skonfliktowanym środowisku bardzo ciężko o utrzymanie stabilności emocjonalnej.
W wyniku długotrwałego wysokiego poziomu stresu, pracownicy decydują się na zwolnienie chorobowe.

4.     Strategie rozwiązania konfliktu w pracy

Konflikty w pracy mogą być rozwiązywane w różny sposób. Niezależnie od konfliktu – pierwszym krokiem zawsze powinna być szczera rozmowa z pracownikami.  

Następnie możesz przejść do różnych form rozwiązywania nieprzyjemniej sytuacji. Jedną z takich form będzie kompromis.

Jednak aby go uzyskać, szef powinien postawić się w roli mediatora. Przełożony  wypracowuje kompromis z podwładnymi.  Korzyścią wynikającą z zastosowania kompromisu jako strategii rozwiązania konfliktu w pracy jest możliwość dostrzeżenie dobrych intencji przez drugą osobę, z którą pozostawało się w konflikcie. Dzięki temu w przyszłości można liczyć na to, że ta osoba ustąpi w kolejnej trudnej sytuacji. Jednak z drugiej strony, jeżeli ustąpi się raz, rozmówca może oczekiwać w przyszłości podobnych zachowań.

Jeżeli konflikt leży w niezgodności charakterów – tutaj ciężko o wypracowanie kompromisu. W takiej sytuacji warto przenieść wybranego pracownika do innego działu lub połączyć go w podzespół z osobami, które mają zbliżone predyspozycji do niego.  Dzięki temu otrzymamy zgrane teamy w pracy i unikniemy różnic na tle osobowościowym.

Jeżeli dostrzegamy konflikt komunikacyjny – zastanówmy się czy wynika on z różnic osobowościowych czy może z samego systemu. Warto prześledzić w jaki sposób podejmowane są decyzje i kto odpowiada za pewne czynności w pracy. Często problem w komunikacji pojawia się bowiem wtedy, kiedy pracownik nie ma jasnej ścieżki postępowania lub konkretnie określonego zakresu obowiązków. Wystarczy je jasno nakreślić, tak aby każdy wiedział co do niego należy.

5.      Profilaktyka narastania konfliktów w pracy.

Przede wszystkim – komunikacja w zespole! Jeśli w relacji szef – pracownik oraz pracownik – pracownik otwarcie mówi się o tym, co każdemu z nich nie odpowiada i trafnie definiuje się swoje potrzeby, znacznie szybciej rozwiązuje się spory i nie doprowadza się do narastania konfliktów.

Jak możesz to zrobić?

Raz w miesiącu przeprowadzaj rozmowy z pracownikami – wysłuchaj ich zdania. Jeżeli zatrudniasz dużą ilość osób i nie dasz rady z nimi porozmawiać, poproś o wypełnienie anonimowych ankiet.

Możesz założyć skrzynkę mailową – na którą każdy pracownik będzie mógł wysłać maila, jeżeli odczuwa dyskomfort.

Dzięki odpowiedniemu komunikowaniu wszyscy orientują się w potrzebach innych. Wówczas łatwo o rozwiązanie we wczesnej fazie sporu, zanim negatywne emocje utrudnią znalezienie najlepszego wyjścia z trudnej sytuacji.

 

 

Przeczytaj także artykuł o tym, jakie pułapki czekają pracodawcę chcącego zatrudnić pracownika z zagranicy:

https://www.euro-kontrakt.eu/pl/rekrutacja-pracownikow-z-zagranicy-jakie-pulapki-czekaja-na-pracodawce/

    Skontaktuj się z nami!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).