Praca w Niemczech – wszystko, co musisz wiedzieć o pracy w Niemczech.

Płaca minimalna dla pracowników pracy sezonowej w Niemczech jest naprawdę wysoka. Można oszczędzić duże pieniądze na zakwaterowaniu i transporcie. Praca sezonowa w Niemczech nie zmusza pracownika do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. O tych i innych zaletach pracy sezonowej w Niemczech dowiesz się z poniższego artykułu.

Praca w Niemczech ma wiele plusów, m.in. zadowalająca płaca minimalna

Do 2018 r. ustawowa płaca minimalna rosła średnio co 2 lata. Tymczasem od 2018 r. obserwujemy jej nieustanny wzrost. W 2018 r. płaca minimalna wynosiła 8,84 euro brutto za godzinę pracy.  W 2019 r. wzrosła do 9,19 euro, by teraz od 2020 r. zatrzymać się na kwocie 9,35 euro brutto za godzinę.

Możesz obniżyć koszty i zarobić więcej „na czysto” w pracy sezonowej  w Niemczech

Jeśli skorzystasz z usług agencji pośrednictwa pracy i ofert, które taka agencja oferuje, zaoszczędzisz na zakwaterowaniu i transporcie – transport i zakwaterowanie bardzo często zapewnia ci agencja. A to pozwoli Ci zaoszczędzić nieco ponad 40% pensji, którą musiałbyś wydać, decydując się na samodzielne znalezienie pracy dla siebie. Dlaczego? Sam zobacz, ile wydają pracownicy, szukający pracy na własną rękę.

Praca w Niemczech wiąże się z wysokimi kosztami zakwaterowania

  •  30% dochodów przeznacza się na zakwaterowanie,
  •  10,5% dochodów pochłaniają artykuły spożywcze,
  •  10% trzeba odłożyć na transport,
  •  8%  – to kwota, jaką wydaje się na wszelkie formy wypoczynku,
  •  4% – tyle na przyjęcia, imprezy, rozrywkę,
  •  3% dochodu przeznacza się na zakup nowych ubrań.

Praca sezonowa w Niemczech podlega innym regulacjom niż praca na stałe

Krótkotrwała praca w Niemczech w charakterze pomocników, jak i pracowników otrzymujących wynagrodzenie bazowe w kwocie 450 euro miesięcznie, podlega regulacjom tzw. Minijob. Ograniczenie czasowe jest podstawowym warunkiem zatrudnienia krótkoterminowego. Limit czasu zatrudnienia wynosi 3 miesiące lub 70 dni roboczych w danym roku kalendarzowym. Pracownik jest zwolniony ze składek na ubezpieczenie społeczne pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie kryteria krótkotrwałej pracy w Niemczech. Również pracodawca krótkotrwale zatrudniając pracownika w Niemczech, zwolniony jest z odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne, pielęgnacyjne, emerytalno-rentowe i na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Dopiero po przekroczeniu 70 dni pracy w Niemczech, pracownik staje się członkiem powszechnej kasy chorych.

Praca w Niemczech komputery

Niezbędne dokumenty do pracy w Niemczech

Od stycznia 2011 r. polscy obywatele nie potrzebują zezwoleń na pracę i  mogą swobodnie korzystać z nieograniczonego dostępu do niemieckiego rynku pracy.

Dokumenty, które są niezbędne do pracy to oczywiście dowód osobisty. Często pracodawca może także oczekiwać od pracownika dokumentów potwierdzających zawarcie związku małżeńskiego lub akty urodzeń dzieci.

W zależności, na jaki charakter pracy sezonowej w Niemczech się zdecydujesz, będą ci potrzebne różne certyfikaty i dokumenty potwierdzające Twoją zdolność do pracy. Jeśli np. podejmiesz pracę w gastronomii, tak jak w Polsce, potrzebna będzie ci książeczka z sanepidu.

Na stanowiska związane z przejazdami niezbędne będzie prawo jazdy.

Czasami pracodawca może wymagać od Ciebie certyfikatu ze znajomości języka, jednak w pracy sezonowej zdarza się to bardzo rzadko.

Więcej przeczytać możesz w artykule: Praca za granicą bez języka – czy to możliwe?


Praca sezonowa w Niemczech – jakie oferty pracy można znaleźć?

https://www.euro-kontrakt.eu/pl/oferty-pracy/

Jeśli praca w Niemczech spodoba ci się na tyle, że podejmiesz decyzję o pracy na stałe, warto wiedzieć o tym, o co musisz zadbać koniecznie.

Obowiązek meldunkowy

Wraz z podjęciem decyzji o pozostaniu w Niemczech na dłużej, trzeba dopełnić obowiązku meldunku. Wówczas konieczne będzie również określenie okresu, na jaki decydujemy się pozostać na terytorium Niemiec.

Założenie konta bankowego

Pamiętaj o założeniu konta w niemieckim banku dowolnie wybranym przez Ciebie. To konieczne, ponieważ pracodawca będzie przelewał wynagrodzenie na prywatne konto bankowe. Warto o to zadbać już na początku, żeby potem lista formalności do dopełnienia w związku z podjęciem na stałe pracy w Niemczech nie była aż tak długa.

Obowiązek członkostwa powszechnej kasy chorych

Praca w Niemczech wiąże się z obowiązkiem bycia członkiem powszechnej kasy chorych. Niemiecki system ubezpieczeń zdrowotnych charakteryzuje się podziałem na ustawowe kasy chorych (GKV) i prywatne kasy chorych (PKV). W prywatnych kasach chorych obowiązują określone zasady. Obywatele Europy mogą pozostać ubezpieczeni w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w swoim rodzimym kraju. Jednak, należy pamiętać, że zakres usług objętych ubezpieczeniem w rodzimym kraju i w Niemczech może znacząco się różnić, tak że konieczny może być wniesienie wkładu własnego lub zawarcie dodatkowego ubezpieczenia.

    Skontaktuj się z nami!

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).