Jakie są sposoby walki z bezrobociem?

Obecnie, procent bezrobocia w Polsce jest wyższy od notowanego przed pandemią Koronawirusa. Takie statystyki wróżą źle nie tylko dla bezrobotnych jedno-stek, ale także dla budżetu Państwa, który w takiej sytuacji jest mocno obciążony. Dlatego też proponuje się różne sposoby walki z bezrobociem: aktywne i pasywne. Celem aktywnych form jest redukcja bezrobocia, a pasywnych form - osłona socjalna osób bezrobotnych. Poznaj sposoby walki z bezrobociem, które poruszyliśmy w tym artykule.

Aktywne sposoby walki z bezrobociem

 

 • Roboty Publiczne – czyli zatrudnienie osoby bezrobotnej na okres nie dłuższy niż rok. Wykonywanie prac przez bezrobotnego finansowane jest/lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem robót publicznych powinien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce tych robót.
 • Prace interwencyjne – mają na celu ułatwienie bezrobotnym powrotu na rynek pracy. Kto może otrzymać skierowanie do podjęcia prac interwencyjnych? Każda osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 • Staże – nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy powiatowym urzędem pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.
 • Sezonowe zatrudnienie – Osobami zatrudnionymi do prac sezonowych są osoby wykonujące pracę ściśle związaną z daną porą roku, niezależnie od formy swojego zatrudnienia. Praca sezonowa wykonywana jest przez osobę fizyczną najczęściej na podstawie umowy na czas określony (umowa na czas wykonania określonej pracy).  Praca sezonowa może być również wykonywana w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach tymczasowych, zatrudnianych przez agencje pracy tymczasowej. Jeśli zastanawiasz się, kiedy najczęściej wykonuje się prace sezonowe, to odpowiadamy – teraz. W tym momencie szczególnie popularne są oferty pracy sezonowej za granicą w sektorze sadowniczym oraz budowlanym.
 • Pośrednictwo pracy – czyli firmy specjalizujące się w rekrutacji i w znalezieniu odpowiedniej pracy. W biurze pracy możesz liczyć na to, że znajdziesz coś dla siebie. To miejsce, do którego Polacy szczególnie często korzystają, rozważając pracę za granicą. W agencji pracy przedstawia się kandydatom wiele ofert pracy i dobiera idealną ofertę dla konkretnego pracownika. Z takich agencji możesz skorzystać także w Polsce. Pomogą Ci one nie tylko w znalezieniu idealnej pracy, ale także w załatwieniu dodatkowych dokumentów, niezbędnych do wyjazdu.

 

Pasywne sposoby walki z bezrobociem

 

Pasywne sposoby walki z bezrobociem polegają na zapobieganiu ubóstwu osób pozostających bez pracy, głównie za pomocą zasiłków dla bezrobotnych.

 

 • Zasiłek dla bezrobotnych – przysługuje osobie zarejestrowanej w urzędzie pracy, która może wykazać się odpowiednim okresem zatrudnienia.
 • Inne świadczenia pieniężne dla bezrobotnych – np. bon na zasiedlenie, dodatek aktywizacyjny, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
 • Dofinansowania dla pracodawców na tworzenie miejsc pracy;

 

Sposoby walki z bezrobociem w Polsce w 2020 r. w trakcie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa

•    Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące.

 • Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców, którym spadły przychody.
 • Niskooprocentowane (lub bezzwrotne) pożyczki dla przedsiębiorców.
 • Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników.
 • Pożyczki obrotowe na wypłatę wynagrodzeń.
 • Umorzenie zaległości podatkowej.
 • Możliwość płacenia niższych zaliczek na podatki.
 • Zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej.
 • Pożyczki unijne.
walka z bezrobociem

walka z bezrobociem

PODSUMOWANIE:

 

Sposoby walki z bezrobociem są różne. W zależności od tego czy jesteś przedsiębiorcą czy pracownikiem, warto poznać cały wachlarz dostępnych dla nas środków. Osoby bezrobotne mogą szkolić się i podejmować prace sezonowe, dzięki czemu nawet w trudnej sytuacji życiowej, nie mają luk w swoim CV, a dodatkowo mogą podreperować domowy budżet.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy decydują się na dofinansowanie nowych miejsc pracy ze środków państwowych lub unijnych, często mogą liczyć na bardziej oddanego pracownika, który doceni swoje miejsce pracy w trudnym okresie.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Skontaktuj się z nami!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).